Requisits per treballar a Andorra

 

PROCÉS I TRÀMITS PER TREBALLAR A GRANDVALIRA

 1. Confirmació: Quan hagis rebut la confirmació per part de l'empresa, ja sigui per correu electrònic o personalment, comença l'aventura.
   
 2. Precontracte: Si vius fora de la Comunitat Europea, rebràs el precontracte per a futurs tràmits i per poder viatjar sense problemes.

   
 3. Tramitació del permís Si és la primera vegada que treballes a Andorra, la tramitació pot trigar entre 4 i 5 dies laborables (sempre que es tinguin tots els papers necessaris). Si ets repetidor, però, la tramitació sol trigar 3 dies hàbils.

   
 4. Formació inicial. A Grandvalira fem dos grups d'incorporació:
  • Primer torn: Aquest s'incorpora el mateix dia o un dia abans de l'obertura de l'estació al públic. Primera setmana de desembre.
  • Segon torn: La incorporació es fa just abans del període de vacances de Nadal.
  • Tot el personal nou té una formació obligatòria sobre l'empresa i el lloc de treball. Quan? Entre 1 i 3 dies abans de la data d'inici.

    
 5. Obertura d'un compte a Andorra: És imprescindible, i obligatori segons la llei laboral, obrir un compte bancari en alguna entitat del Principat on es pugui domiciliar el pagament de la nòmina (informa't en el departament d'RH de les condicions especials per als treballadors d'ENSISA).

 

DOCUMENTACIÓ PER TRAMITAR EL PERMÍS DE TREBALL​
 

 1. Sol·licitud d'autorització d'immigració (document que s'emplena a RH).

   
 2. DNI o Passaport en vigor, original i còpia. Les persones no procedents de la Unió Europea (UE) han de demostrar que fa menys de 90 dies que són a la UE mitjançant el segell al passaport. Igualment, si es preveu viatjar per la UE posteriorment a la feina a Andorra, és important fer aquest tràmit, ja que el temps que s'estigui a Andorra treballant no computa a l'efecte dels 90 dies permesos de viatge sense visat.

   
 3. Documents que acreditin la formació o experiència.

  Les persones que ja han treballat a Andorra han de presentar els certificats de les formacions fetes (Agent d'explotació, titulació de monitor o de pister, etc.).


  Eventualment se'ls pot demanar un extracte de punts de la CASS. Es recomana encaridament obtenir l'accés en línia a la CASS (no només per evitar desplaçaments i despeses, sinó també per actualitzar les dades personals i bancàries). Si no has treballat mai a Andorra: acreditar formació o experiència.
   

  • Formació: acreditar formació relacionada amb el lloc de treball que s'exercirà, és a dir, certificat d'estudis o títol.

    

  • En el cas dels pisters, s'exigeix títol de 1r grau; en el cas dels monitors d'esquí o snow, s'exigeixcom a mínim titulació de Nivell 1, homologada a Andorra per l'EFPEM (Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya d'Andorra). Informació: EFPEM).
   

  • Experiència: acreditar per carta o certificat de les empreses on s'ha treballat que estiguin relacionades amb el lloc de treball que s'exercirà. Les cartes o els certificats han de ser originals, signats i segellats i cal indicar-hi de manera clara la persona de contacte i el telèfon. El Departament d'Immigració comprova la veracitat de les dades.
   • El personal amb nacionalitat de la E.U. que treballi en l'àrea d'explotació ha d'acreditar un mínim d'una temporada d'experiència segons el càrrec que exercirà.
   • El personal no procedent de la U.E. ha d'acreditar 2 anys d'experiència en funció del càrrec que exercirà.

     
 4. Certificat d'antecedents penals del país de nacionalitat i de residència postil·lats per la Haia.
  • Als països que NO tenen conveni amb la Haia, els penals hauran d'estar segellats pel Ministeri d'Exteriors del país corresponent i el Consolat de França o Espanya en aquest país. El certificat ha d'especificar que és per a treballar a Andorra. Si el tràmit es fa en el Consolat francès és més ràpida la validació a Andorra. El certificat, una vegada a Andorra, ha de presentar-se en el Ministeri d'Exteriors (Andorra la Vella, Tràmits) per a la seva validació; pas que pren 2-3 dies hàbils generalment.
  • En els casos que es tingui doble nacionalitat, hauran de presentar-se els certificats penals dels dos països (ex. Argentina i Italiana) postil·lats per la Haia, independentment de no haver residit mai en algun d'ells.
  • Les persones que resideixen en un lloc diferent del de la seva nacionalitat han de presentar el certificat d'antecedents de tots dos països.

  • En el cas de penals tramitats en països que SI tenen conveni amb la Haia però s'han tramitat via consular i no tenen Postil·li hauran de ser validats pel Ministeri d'Exteriors d'Andorra abans de fer la tramitació del permís de treball (2-3 dies hàbils generalment).
    
 5. 2 fotos de carnet color (35x40mm), sense ulleres, gorres, etc.

   
 6. Certificat d'allotjament o contracte de lloguer. Si no és titular del contracte, cal presentar un certificat que acrediti que viu en aquest pis (al departament d'RH, et podem proporcionar un document tipus).

   
 7. Certificat d'estat civil(tret de solters). Si la persona és soltera, se signa una Declaració de Solteria (document facilitat per RH). En la resta dels casos és obligatori presentar el llibre de família o certificat.

   
 8. Revisió mèdica.
   
 9. 2 currículums actualitzats i signats.
Grandvalira 2019-2020
Proudly developed with by Bitanube